Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město Znojmo - co je zde zajímavého?

18. 3. 2007

Městská památková rezervace, východisko do Národního parku Podyjí, každoroční slavnosti Znojemské vinobraní. Staré město s romantickými uličkami, výrazně zachované hradby. Gotická radniční věž, řada gotických, renesančních a barokních domů a paláců (v Ugartově paláci se ubytoval v roce 1805 císař Napoleon, v Althanovském bydlel na přelomu let 1631/2 Albrecht z Valdštejna). Pod středověkým městem několikapatrový labyrint chodeb, který vznikl propojením sklepů měšťanských domů. Část přístupná veřejnosti. Gotický hrad přestavěný na barokní zámek, v objektu expozice Jihomoravského muzea. Poblíž národní kulturní památka románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny vyzdobená románskými nástěnnými malbami, které zachycují příslušníky panovnického rodu Přemyslovců. Gotický kostel sv. Mikuláše s barokní kazatelnou ve tvaru zeměkoule. Poblíž ojedinělá dvoupatrová Svatováclavská kaple, její horní prostor je zaklenutý krouženou vladislavskou klenbou - jedinou na Moravě. V minoritském klášteře byly po bitvě na Moravském poli uloženy až do roku 1297 ostatky krále Přemysla Otakara II. Dnes objekt slouží Jihomoravskému muzeu. Naproti hradu tzv. Hradiště – barokní kostel sv. Hypolita na místě velkomoravského hradiště. Pod ním Hradišťské terasy se zbytky středověkých sadů a vinic na skalních stupních.

Navštívit můžete i Minoritský klášter. Budova původně minoritského, později františkánského kláštera byla součástí tzv. "Znojemského Assisi", vystavěného v průběhu 13. století. Již krátce po konstituování Znojma na královské město po roce 1225 došlo v bezprostřední blízkosti před vchodem do královského hradu k usídlení mendikantského řádu minoritů. V jejich sousedství se pak ve druhé polovině 13. století usadila ženská větev řádu - klarisky. V letech 1279 - 1297 sloužil klášter jako místo uložení ostatků českého krále Přemysla Otakara II., padlého roku 1278 v bitvě na Moravském poli. Z nejstarší doby se v klášteře minoritů dochovala křížová chodba severozápadního ramene včetně okenních kružeb. Severovýchodní část křížové chodby je ze sklonku 15. století. V roce 1534 klášter převzali františkáni, kteří ve druhé třetině 16. století budovu upravovali, a to zvláště její 1. poschodí, kdy se budova rozšířila i nad křížové chodby. Barokní novostavbou je dvouposchoďový, původně jednopatrový trakt, připojený k severozápadnímu nároží konventní budovy. Byl postaven jako knihovna před rokem 1695.

Znojemský hrad - gotický hrad přestavěný na barokní zámek.
Přístup na hrad je veden nově vybudovanou tzv. Jižní přístupovou cestou. Vchod je situován vlevo od brány pivovaru. Odtud podél hradeb s výhledy na historickou část města a do údolí řeky Dyje. Dále přes objekt městského informačního centra na vyhlídku pod rotundou sv. Kateřiny a přes most spojující vlastní hradní areál s předhradím.

Románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny, národní kulturní památka. Jedinečná stavba románské rotundy P. Marie a sv. Kateřiny je poslední existující památkou přemyslovského knížecího hradu ve Znojmě, vybudovaného před rokem 1037 knížetem Břetislavem I. jako součást systému pevností na jižní hranici českého státu. Po zřízení moravských přemyslovských údělů se hrad stal sídlem knížete a zároveň správním a církevním střediskem. Rotunda byla postavena na dominantním místě uprostřed předhradí kolem poloviny 11. století.

Loucký klášter - původně premonstrátský klášter založený roku 1190, z něhož se zachoval kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava s románskou kryptou. Klášter byl velkoryse barokně přestavěn, po zrušení císařem Josefem II. sloužil jako tabáková továrna a později kasárna.

 

Náhledy fotografií ze složky Znojmo